In English

Tänk på att under sommaren kan fjärrlåneservicen på ditt ämnesbibliotek vara begränsad. Kontrollera gärna på bibliotekets hemsida. Biblioteken vid Lunds universitet.


The interlibrary loans service will be reduced during Summer. Please email fjarr@ub.lu.se for requests and questions.
Students and researchers at Lund University can login as usual with their student or LU account but please note that your subject library might be closed.

Så här beställer du fjärrlån

Du kan beställa fjärrlån via Lunds universitets bibliotek om du är student eller forskare och inte hittar det du söker i den nationella katalogen Libris. Du kan också beställa om du är godkänd låntagare och beställer fjärrlån genom UB. Här kan du läsa mer om fjärrlån.

 

Ange låntagarkategori

Student, forskare eller anställd vid Lunds universitet

Bibliotek/företag som inte använder sig av Libris fjärrlån

Privatperson godkänd för fjärrlån på UB (läs mer)