In English

Priser

Pris för artikelkopior:
Artikelkopior för studenter kostar vanligen 80 kronor och betalas i informationsdisken på ämnesbiblioteket när man hämtar den tryckta kopian. Forskare och anställda kan kontakta sitt ämnesbibliotek för prisuppgifter för artikelkopior
Fjärrlån på böcker som beställs utanför Norden kostar 150 kronor men du blir alltid tillfrågad innan ett sådant fjärrlån beställs.

För bibliotek och företag gäller dessa priser:
  • Kopior av artikel* till offentligt finansierade bibliotek**: 80 kr
  • Kopior av artikel* till övriga bibliotek/företag: 150 kr
  • Kopior till bibliotek/företag utanför Norden: 2 IFLA-vouchers/Faktura 150 kr
  • Utlån av bok till offentligt finansierade bibliotek** i Norden: Gratis
  • Utlån av bok till övriga bibliotek/företag i Norden: 150 kr
  • Utlån av bok till samtliga bibliotek/företag utanför Norden: 2 IFLA-vouchers/Faktura: 150 kr

* I de fall artikelns längd överskrider 30 sidor tillkommer en kostnad med 20 kr per påbörjat 10-tal sidor.
**Med ”offentligt finansierat bibliotek” menas folk-, skol- och högskolebibliotek samt ett antal specialbibliotek.