In English

Så här beställer du fjärrlån

Du kan beställa fjärrlån via Lunds universitets bibliotek om du är student eller forskare och inte hittar det du söker i den nationella katalogen Libris. Du kan också beställa om du är godkänd låntagare och beställer fjärrlån genom UB. Här kan du läsa mer om fjärrlån.

 

Ange låntagarkategori

Student, forskare eller anställd vid Lunds universitet

Bibliotek/företag som inte använder sig av Libris fjärrlån

Privatperson godkänd för fjärrlån på UB (läs mer)